ÚVOD HVIEZDA LISTY   VIDEO DISKUSIA NAPÍŠTE  

 

Filozofia vianočnej kométy

Čo všetko skrýva filozofia vianočnej kométy.

Čo budeme hľadať? „Dokonalosť: dvojicu- bunka a duša.“ Pradávnu filozofiu kométy. Kde je viditeľne ukrytá kométa? Na rukách i nohách. Čo všetko skrýva kométa? Stvorenie sveta, dvojramenný kríž, kalváriu, Mikuláša, Prorokov, Svätú omšu, zrenie človeka ...

Rozum nazývame tŕňová koruna: „Prehrávač duše – A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami.“ Aký je rozdiel medzi päťcípou a šesťcípou hviezdou. Päťcíp znázorňuje tŕňovú korunu: „Záujem použiť päť prvkov v kruhu i krížom. To nazvali tŕnie.“ V päťcípej hviezde chýba dlaň - jadro, bez záujmu používania prvkov prehrávame jadrovú vojnu - dokonalý internet - nepoužívame dušu. Päťcípu chýba ukazovák - vrchol zodpovednosti. Dávaš priestor druhým, spoliehaš sa na nich bez kontroly. Prehrávaš chemickú vojnu – nepoužívaš rozum pre nedostatok informácií, postavených na sympatiách, alebo nárokoch. Chýba zamyslenie pre realizáciu: „Nádej“- nové možnosti v praxi: „Dôveruj, ale preveruj.“

Šesťcíp znázorňuje kráľovskú korunu. Má jadro, aj vrchol zodpovednosti. Zvuk ovládaný rozumom. Zvuk ovládaný rozumom voláme: drevo kríža, dvojramenný kríž, hadia sila.

Prezrime si tabuľku, stĺpec po stĺpci, riadok po riadku, z čoho vychádza kométa - stvorenie sveta.


1.

1. čakra

2. čakra

3. čakra

4. čakra

5. čakra

6. čakra

7. čakra

2.

Spodná strana

Pravá strana

Zadná strana

Stred

Predná strana

Ľavá strana

Vrchná strana

3.

Malíček

Ruka

Prstenník

Dlaň

Palec

Prostredník

Ukazovák

4.

Ty

Ja

On, Ona

Osobnosti

My

Vy

Oni, Ony

5.

Od koho?

 Od čoho?

Kto?

Čo?

Oslovenie! Kto? Čo?

S kým?

S čím?

Vidím

Koho? Čo?

O kom?  O čom?

Ku komu?

Ku čomu?

6.

Utorok

Pondelok

Piatok

Nedeľa

Štvrtok

Sobota

Streda

7.

Matematika

Chémia

Dejepis

Odbornosť

Zemepis

Biológia

Fyzika

8.

Voda

Kov

Zem

Prvky

Oheň

Strom

Svetlo

9.

Obličky   močový mechúr

Pľúca         hrubé      črevo

Žalúdok pankreas slezina

Kameň s mečom  k sile duši

Srdce          tenké      črevo

Pečeň          žlčník

Prehrávač

duše – mozog

10.

Sluch

Čuch

Chuť

Zmysly

Hmat

Zrak

Myseľ

11.

Slaná

Pikantná

Sladká

Situácia

Horká

Kyslá

Chute

12.

Mama

Syn

Dedko

Rodina

Dcéra

Babka

Otec

13.

Korytnačka

Had

Fénix

Slon

Drak

Tiger

Lev

14.

Myši

Had

Neviniatka

     - +

Blchy

Obri

Ufo

15.

Šedý

Had

Čierny

Sviňa

Drak

Urýchľovač

Žltý

16.

Bezodná diera možností

Posvätný oheň

Raj tela a mysle

Vodopád sily

Vševediaca pamäť

Dokonalosť

Sieň božích plánov

17.

Rod

Perún

Svarog

Bohovia

Lada

Mokoš

Weles

18.

Satan

Čert

Hobby človeka

Padlý anjel

Diabol

Zlomený človek

Lucifer

19.

Tas amen

Reč Tom

Boh

Dieťa božie

Balí dom

Slobodná vôľa

Učí fér

20.

Obžerstvo

Pýcha

Smilstvo

Lenivosť

Závisť

Hnev

Lakomstvo

21.

Spoveď

Krst

Pomazanie nemocných

Manželstvo

Birmovanie

Kňazstvo

Sviatosť oltárna

22.

Abrahám

Lót

Noe

Proroci

Sára

Mojžiš

Eliáš

23.

Základy

Tvorivosť

Cieľ

Matúš

Marek

Lukáš

Ján

24.

Druhé čítanie

Prvé čítanie

Obeta chleba

Amen

Kázeň

Obeta vína

Evanjelium

25.

Čižmy

Čiapka

Fúzy

Soby

Darčeky

Kabát

Sane

26.

Zvuk Vianoc

Vôňa ihličia

Štedrá večera

Ježiško

Darčeky

Stromček

Hviezda

27.

Možnosť

Problém

Realizácia

Jadro

Modernizácia

Záťaž

Osobnosť

28.

Renol

Vironal

Gynex

King Kong

Korolen

Regalen

Stimaral

 

Prichádzajú Vianoce. S nimi k nám prichádza betlehemská žiarivá hviezda. Pozri sa na svoju pravú ruku: „Máš upratanú skriňu - poznáš tabuľku.“ Poďme sa pozrieť na seba. Čo je medzi bunkou a dušou?- „Rozum, prehrávač duše! – záujmy človeka: „A slovo sa skutkom stalo.“ Počúvaj a poriadne pozeraj! Postačí ti na to pravá ruka, telo, hexagram (šesťcíp, Židovská hviezda, Dávidova hviezda) a tabuľka.

 

 

Zoznámili sme sa so zložením dreva kríža. Poďme ako žiaci: vyjsť hore hviezdou, a ako majstri zísť dole Židovskou, alebo Dávidovou hviezdou. „Ľudská kalvária.“ Na výstup a zostup máme hviezdu a postavu. Pre zvládnutie negatívneho, smerom hore: „žiak,“ a udržanie pozitívneho, smerom dole: „učiteľ.“

Rozpálenie posvätného ohňa, hadej sily. Stávaš sa žiakom. (Pomôž si obrázkami a tabuľkou.)

  1.  Počúvaj - posilňuješ obličky, močový mechúr

  2. Voňaj - posilňuješ pľúca hrubé črevo

  3. Chutnaj - pracuje ti: žalúdok, pankreas, slezina

  4. Pros - zapínaš silu duše

  5. Hmataj - srdce pumpuje, tenké črevo sa pohybuje

  6. Vidíš - svoju pečeň, chemickú továreň na čistenie krvi. Všetko pozoruje žlč.

  7. Myslíš - naberáš praktické skúsenosti do života

Udržanie posvätného ohňa, hadej sily. Prepínaš sa na automatický systém. Stávaš sa majstrom.

Zmena trasy, brzdíš silu ohňa – Zvrchu dole 7 – 1 (Viď obrázok.)

Myslíš -    7 - užívaš skúsenosti v praxi
Hmataj -   5 - tvoje pohyblivé ruky pomáhajú tvojmu srdcu a poklepávajú tenké črevo
Vidíš -      6 - tvoja žlč je vždy pripravená aktívne zasiahnuť, aby napomáhala pečeni
Ďakuj -    4 - prepínaš mechanický systém na automatický
Voniaš -   2 - tvoje pľúca čisto pracujú, hrubé črevo sa vyprázdňuje
Chutnáš - 3 - trojica orgánov: žalúdok, pankreas, slezina pracuje pod mikroskopom
Počuješ - 1 - počúvaš slobodnú vôľu svojich vôní a chutí.

Keď sa človek dostane do problémov, prichádza niečo negatívne, čo treba prijať, pochopiť, spracovať, aby sme mali pozitívne výsledky.

Ďakujem osudu za to, že som mohla navštíviť Jeruzalem, miestnosť: „Pupok sveta.“ Kto tam bol vie, že sú tam pod nohami tri zlaté kláty. Dnes ich viem pomenovať. Prvá, druhá, tretia čakra. V prvej čakre počuješ svoje nálady a nálady svojich blížnych. V druhej čakre voniaš svoju aktivitu a aktivitu svojich blížnych. V tretej čakre ochutnávaš svoje chute a chute svojich blížnych. Je to cieľom človeka na zemi.

Pozrieme hore do krásnej kopuly. V nej sú namaľovaní štyria evanjelisti. Pre štvrtú čakru je Matúš: „Píšeš slovo, píšu slovo tvoji blížni - recepty, projekty, návody na použitie.“ Užívaš, užívame dušu slovkom: „Prosím.“ Pre piatu čakru je Marek: „Rozprávam, rozprávajú hmatateľné slovo.“ Pre šiestu čakru je Lukáš: „Vidím, vidia slovo.“ Pre siedmu čakru je Ján: „Myslím, myslia slovo.“

Takto som vyšla posvätným ohňom - haďou silou hore a teraz späť dole. Myslené slovo – Ján, hmotné slovo - Marek, vidím slovo - Lukáš, ďakujem za slovo - Matúš. Stúpam na zem. Voniam slovo – nálady, nároky ľudí a svoje nálady, nároky. Chutnám svoj životný cieľ, nálady, nároky. Počujem svoje nálady, nároky.

Použi stálych prorokov v sebe: „Nepáči sa ti? Zradili ťa tvoji najbližší? Zrádza ťa telo? Všetko, čo sa ti nepáči je negatívne.“ Stávaš sa piatym kolesom na voze? To je znamenie. Prichádza k tebe boží posol, aby si sa stal prorokom.

1. Abram, vydávaš sa na cestu. Si opustený, sám. So sebou berieš najkrajšiu ženu sveta: „Svoje krvácajúce, boľavé srdce -“aby v obličkách menilo odpad.

2. Lót, kráčaš dopredu. Spolu s tebou kráčajú tvoje dve dcéry. Prvá sa volá nádych, a druhá sa volá výdych. Srdce ti od bolesti kamenie. To, čo poznáš, zostarlo. Už to nestačí v očiach blížnych. Trhá ti to srdce. Lapáš po dychu. Slúžiš odpadu ako konečník.

3. Noe, pomaly dýchaš, aby si udržal svoje telo ako koráb pri živote. Zdravý žalúdok, pankreas, slezinu.

4. V tichosti prosíš o pomoc. Chceš byť užitočný pre seba, pre druhých, pre verejnosť.

5. Sáraj, prítomná chvíľa je neplodná. Roky sa míňajú a ty nemáš potomka - nemáš pravdu. Hoci si najkrajšia, najbohatšia - ale prázdna ako neokysličená krv, ktorá prichádza do srdca. Posúvaš sa cestami tenkého čreva.

6. Mojžiš, si odvrhnutý už v plienkach. Tvoja matka ťa oblieka do ženských šiat - pohyb tela. Príde čas a lúči sa so svojím maličkým synom, aby ho novým spôsobom učili na pánskom dvore. Berieš so sebou svoju nemotornosť, aby si zanechal bezradnosť, pohŕdanie.

7. Negatívna myseľ hovorí o tom, že tu nie je poriadok . Pozitívna myseľ hovorí, že je tu pán menom Eliáš.

 

(7) Eliáš, pánsky dvor. Tu sa rozhoduje o všetkom. Keď je v poriadku myseľ, všetko rozkvitá. Stretávaš človeka dobrého srdca. Sedíš na ohnivom koči s Eliášom.

(5) Tvoje Ja už necíti bolesť, ale radosť do ďalších dní. Spadol ti kameň zo srdca. Vidíš v sebe plodnú Sáru - okysličenú krv. Odobralo sa ti písmeno: „J.“

(6) Vieš, kto si. Máš nadobudnutý cit vodcu Mojžiša. Rozdávaš sa chudobným. Ukazuješ druhým cestu. Ich krv sa pri tebe brodí morom ctižiadostí, aby v sebe vybudovali život plný lásky.

(4) Cítiš v sebe silu všetkých prorokov, načúvaš im, aby každý v tebe mohol živo pokrokovo prorokovať.

(2) Usadil si sa, tvoj dych je pokojný. Tvoje dve dcéry nádych a výdych okolo teba tíško poletujú.

(1) Si Abrahám, máš pridané „Há,“ radosť zo života. Našiel si plodnosť svojho života. Zabil si v sebe tvrdosť barana, aby si daroval život synovi – pokrokovému mysleniu. Našiel si vernú manželku - neživú i živú krv vo svojom srdci.

Pozeraj sa, postav svoj dvojramenný kríž: „Pravá ruka nech nevie o ľavej ruke.“ Viď. obrázok.

A. použijeme drevo kríža 1 - mama,4 - rodina, 7 - otec
B. vrchné ramená kríža: 5 - dcéra, 6 – babka
C. spodné ramená kríža 2 – syn, 3 - dedko

Máš svoju pravdu? Keď je to zdravá pravda, ktorá je postavená na zdravých základoch, pôjdeš ďaleko. Nechaj bežať čas.

Keď máš sebeckú pravdu: Ja a Ty, alebo Ja a časť z celku, zrúti sa ti svet. (Viď. obrázok.) Skloňovanie nepustí: „Ku komu? Ku čomu?: v jednotnom čísle - rozum osobnosti, a v množnom čísle - rozumy osobnosti. S kým? S čím?: v jednotnom čísle - so svojou dušou, a v množnom čísle - so všetkými dušami. Drž sa zdravého rozumu pre statiku bunky: „Bunka kopíruje z duše: duša, rozum, bunka.“ Keď rozum nepustí bunku k duši – bunka nemá hlavu a jadro bunky zostáva bez pána. Začne sa správať ako voľný radikál – neriešil si problém. Človek ochorie, vznikne oheň bez kontroly: „Oheň je veľmi dobrý pomocník, ale zlý pán!“

Čo znamená pre dnešného človeka drevo kríža? - Písané slovo, ktoré človeka dáva do pohybu. Je to: „Recept, projekt, návod na použitie.“ Slovo voláme otcom.

Kto drží ramená kríža a drevo kríža? – matka pre realizáciu receptu, projektu, návodu na použitie.

To, čo tvrdí tabuľka, nepustí. Čítaj viac: www.immanuel.eu  alebo na facebook: Anna Matejová.

Dňa 19.12.2016 vám ponúknem pripravený výber z učenia: rozum, bunka, duša. Od bodu jedna - začiatok, po bod dvanásť - koniec. Svetový mier: „Zákon, ktorý má presné a stále pravidlá.“

 

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 1.12.2016